събота, 2 декември 2023
Контакт |  Карта на сайта |  Търсете
Централна страница » » Видео
От. Петър Любичич. От Меджугорие - Интервю

Отец Петър Любичич, е централна фигура в събитията в Меджугорие. Той е свещеникът, на когото ясновидката Миряна ще оповести, десет дена преди тяхното осъществяване, тайните поверени от Всеблагодатната Дева Мария. Той ще ги оповести на света три дена преди осъществяването им.

Отец Петър се присъедини към вселенското Поклонение на Истинския в Бога Живот проведено през септември 2011 г. в Рим и прие да ни даде това интервю.

(Продължителност на видеото - 7 минути.)

Кликни тук.

Следва препис на интервюто:

Като начало, след като в момента се намираме насред вселенското Поклонение 2011 г. на Истинския в Бога Живот, бихте ли ни разказал преживяванията си по време на поклонението?

За мен да ходиш на поклонение означава да търсиш Бога. Всяко поклонение помага повече или по-малко търсещият човек да открие Лицето на Иисус Христос, и това е, което смятам за най-важното в живота на човека. Това поклонение за мен е голяма опитност. Намираме се тук във “Вечния Град” хора от различен произход и различни вероизповедания, където търсим да се опознаем един другиго, изпълнявайки желанието на Иисус “да бъдат всички едно!”

Малък брой неща ни каза Иисус да правим – едно, от които е да се молим за духовно призвание, да се позоваваме на Силата на Светия Дух! Самият Иисус се беше молил за Единството. Тъй като можеше да види бъдещето, знаеше, Той е Бог, че хората ще се разделят, че ще поеме всеки своя път. Затова и се беше молил за Единството. И сега се намираме тук, за да се молим - Неговата молитва - да бъде чута, която ще ни отведе в Единството на всички народи, за да са всички Един, за да има само един Пастир, както го беше желал Иисус.

Бихте ли ни казал как, първоначално, влязохте в контакт с Васула и с посланията на Истинския в Бога Живот?

Срещнах Васула за първи път в Швейцария, където бях мисионер. Срещнахме се по време на една вечеря. Бях мисионер от 1995 г. до 2000 г. Вече бях прочел доста тома и бях убеден, че това е автентично откровение. Четейки тези книги, откриваме до каква степен Лицето на Иисус Христос е Лицето, което трябва да е изворът на живота ни, целта на живота ни. Чувствуваме, че Иисус е отново тук на земята. Иисус иска човек да отвори сърцето си и да Го приеме, и да Му позволи да стане радостта и щастието му.

Иисус се опитва да ни помогне да станем щастливи тук на земята, като ни обещава, разбира се, небесното блаженство на Рая. Ето защо за Него, Божествения Господ, разединението на хората е толкова болезнено. Ако се влюбим в Иисус Христос, ако Му се предадем, няма нищо по-добро да се направи от това да работим за единството, така че да бъдем всички Един. Затова, това Послание (Истинският в Бога Живот) е толкова основно, толкова важно, и което всички трябва да четем, да се отворим за него и да го приемем.

Понякога хора, които следват посланията на Меджугорие се противопоставят на посланията на Истинския в Бога Живот. Според вас, нормално ли е това? Може ли това да бъде оправдано?

Смятам, че основната причина е, че хората не познават посланията на Истинския в Бога Живот и може би това е причината, поради която не разбират и се противопоставят – не са ги прочели.

Вероятно са чували отрицателни мнения от други хора?

Тези хора са чули да се говори, че Рим – Ватикана – е бил против посланията на Истинския в Бога Живот, така и те се настройват против посланията. Но всички онези, които четат посланията на Истинския в Бога Живот и размислят върху тях, разбират, че не съдържат нищо, което да е против Вярата на Църквата; те просто помагат на хората да обикнат Църквата, да обикнат Иисус и да живеят с Него.

Бихте ли ни разказал за вашата отговорност да оповестите предварително Тайните на Меджугорие? Можете ли да ни кажете няколко думи за това?

Що се отнася до Тайните на Меджугорие, за онези, които се интересуват да узнаят, мога да кажа, че Миряна получи и десетте Тайни и ще ги разкрие от името на всички ясновидци на Меджугорие, когато дойде време. Това е също така потвърждение, че, въпреки че Тайните са поверени на Миряна, всеки един от ясновидците ще получи също десетте Тайни. Първите две тайни cа предупреждения за всички онези, които повярваха в Меджугорие. Когато се изпълнят тези две Тайни, всички ще узнаят, че ясновидците казваха истината и че Богородицата беше действително в Меджугорие. Третата Тайна е видимият знак върху Възвишението на Появяванията, което ще бъде голяма радост за онези, които бяха повярвали и живееха Евангелието в съгласие с Посланията, които Богородицата даде в Меджугорие. Десет дена преди (изпълнението) на Тайните всички ще узнаят за какво става въпрос и свещеникът ще пости и ще се моли с Миряна. След това, три дена преди (изпълнението на Тайните), ще може да деклаpира “urbi et orbi”.

Вие ще бъдете в личен контакт с Миряна? Ще бъдете заедно?

Тя знае телефона ми, и не е проблем да се срещнем. Първите две Тайни, както и третата, са свързани с Меджугорие, така ще трябва да се намираме в Меджугорие за изпълнението на тези Тайни.

Очаквате ли, че при оповестяването и изпълнението на трите първи тайни, светът ще повярва в автентичността на Меджугорие?

Надявам се това да помогне много хора да променят живота си, да се завърнат при Бога и да станат нови личности. Във всеки случай, знаем всички, че когато Иисус беше дошъл преди две хиляди години бяха станали много знамения. И Светата Литургия е от само себе си едно чудо, знамение, което става всеки ден. Знаем колко е трудно да се завърнат хората при Бога. Смятам и се надявам, когато знаменията и Тайните се изпълнят да помогнат на всеки един, поне на тези, които бяха посетили Меджугорие. Разбира се, мнозина се надяваха, молиха и живяха според Светото Евангелие, без да са посещавали все още Меджугорие. Надявам се, че ще бъде последен призив към хората за промяната им, за завръщането им при Бога и да започнат да се доверяват на Бога.

Рим, септември 2011 г.
Статии върху същата тема :