2020. július 14. kedd
Kapcsolat |  Térkép oldal |  Keresd
Kezdőlap » Gyakran feltett kérdések » Az Ortodox Egyház válasza
Az Ökumenikus Patriarchátus közleménye NEM kiközösítés

Az Ökumenikus Patriarchátus 2011. március 16-án közleményt adott ki Vassulával kapcsolatban. A közleményt nem előzte meg közvetlenül semmilyen párbeszéd a Patriarchátus képviselői és Vassula vagy az IÉI támogatói között. A legtöbbünket teljesen meglepett, és bizonyos aggodalmat váltott ki. Az IÉI üzenetek ortodox olvasói azt kérdezik maguktól, hogy milyen gyakorlati következményekkel jár ez a bejelentés rájuk nézve.

Vassula és az IÉI üzenetek kritikusai úgy tekintik a közleményt mint Vassulának és írásainak elítélését vagy visszautasítását. Némi vita övezi a közlemény pontos angol fordítását, és hasonló viták várhatók a többi nyelvre történő fordítások esetében is. Fontos tudnunk, hogy pontosan mi áll az eredeti közleményben. Amikor a Hittanki Kongregáció az első közleményét kiadta Vassuláról és az IÉI-ről, sok katolikus össze volt zavarodva. Tudni szerették volna, hogy mit is jelent pontosan.

Mint ismeretes, Ratzinger bíboros egy interjúban, amit a 30Giorni katolikus magazinnak adott azt mondta, hogy a Közlemény nem elítélés, csupán „figyelmeztetés”. Azóta Vassula ellenfelei a katolikus egyházban igyekeznek a Közlemény jelentőségét eltúlozni. Hasonló kísérletet tettek Levada bíboros levelével is. Ez tette szükségessé, hogy utánajárjunk az ilyen dokumentumok valós súlyának. A katolikusokat talán emlékeztetni kell arra, hogy a Katolikus Egyház legnagyobb tekintélyű tanító dokumentumai - az ökumenikus zsinatok, illetve a pápa ’ex cathedra’ dogmatikai definícióitól eltekintve – az enciklikák. Fegyelmi ügyekben egy világosan meghatározott lépésekből álló eljárást kell folytatni. Egy személy írásainak vagy tanításainak megítélésekor az eljárás részét képezi az érintett hivatalos meghallgatása és a vele való párbeszéd.

Vassula engedélyt kapott a Közleményben felvetett kérdések megválaszolására, amelyet hivatalosan „hasznos tisztázásoknak” minősítettek. Mivel maga Ratzinger bíboros ragaszkodott ahhoz, hogy Vassula válaszai jelenjenek meg az IÉI üzeneteket tartalmazó könyvekben, sokunk számára egyértelműnek tűnk, hogy mind az üzenetek, mind a Közlemény ezeknek a válaszoknak a fényében kell olvasandók.

Hogyan értelmezzük a patriarchátus közleményét? Fontos lenne ismerni az ortodox kánonjogi eljárás menetét. Egyesek máris próbálják a közlemény jelentőségét eltúlozni. Bizonyára dühös megjegyzésekkel és kritikát fogunk kapni azoktól, akik nem értik az üzeneteket és keveset tudnak Vassuláról. Ahogyan Jézus mondja az üzenetekben, nem szabad haraggal visszavágnunk, ugyanakkor szilárdnak kell lennünk az ilyen kritikákkal szemben. Ha az üzenetek hitelesek, akkor bízhatunk Krisztus ígéretében, hogy ezek az üldözések nem tartanak örökké, és így újra elköteleződhetünk az üzenetek napi olvasása és elmélkedése mellett, igyekezve azokat megvalósítani a gyakorlatban, imádkozva a kiengesztelődésért és megmutatva a környezetünknek, hogy igazán hiszünk abban, hogy az egység kulcsa az alázat és a szeretet. Ezek a nehézségek hasznosak is lehetnek, ha úgy tekintünk rájuk, mint elköteleződésünk és elszántságunk próbájára. Az ilyen helyzetekben tudunk erőt meríteni, ha bízunk a Szentlélek erejében és vezetésében. Mint mindig, most is imádkoznunk kell Vassuláért és azokért, akik közelről segítik őt ebben a megpróbáltatásban.

Cikkek ugyanehhez a témához :
1. Az Ökumenikus Patriarchátus közleménye