петък, 10 юли 2020
Контакт |  Карта на сайта |  Търсете
Централна страница » » Реакцията на Православната Църква
Вселенска Патриаршия. Това НЕ е отлъчване

На 16 март 2011 г. Вселенската Константинополска Патриаршия
публикува изявление относно
Васула. Не е имало предварително обсъждане
между представител на Патриаршията и
Васула или някой от хората, които познават Истинския в Бога Живот. За повечето от нас това беше
пълна изненада, и предизвика известна тревога. Читатели на посланията на Истинския в Бога Живот принадлежащи към Православната Църква безсъмнено
се питат какво означава това за тях от практическа гледна точка.

Критиците на Васула и на посланията на Истинския в Бога Живот, считат, че това изявление e равностойно на осъждане или отхвърляне на Васула и на писанията й. Съществува известно разногласие относно правилния превод на английски език, и без съмнение ще има и други подобни разногласия около превода му на други езици.
Важно е да се знае какво
точно е казано.
Когато беше издадена първата Нотификация относно Васула
и Истинския в Бога Живот от офис
на Конгрегацията за Доктрината на Вярата, във
Ватикана, много Католици бяха дълбоко разстроени и объркани. Искаха да знаят какво всъщност означава това.

Както всички знаем, Кардинал Ратцингер даде интервю за списание "30 Дни", в което каза, че Нотификацията не е
осъждане, а "предупреждение". Оттогава са станали многократни опити от критиците на Васула в Католическата Църква Нотификацията да бъде представена за нещо друго.
Подобен опит беше направен във връзка с едно
писмо от Кардинал Левада. Мнозина от нас изпитват необходимостта да поискат отговори за значението на тези неща. Изглежда трябва да напомним на Католиците, че най-авторитетният дидактичен документ на Католическата Църква, с изключение на догматическите определения било от Папата "ех катедра" било от вселенските събори, е енцикликата.
Що се отнася до дисциплинарните мерки и
изявления, съществуват ясни процедури, които трябва да бъдат
съблюдавани, а в случай на решения за
писанията или ученията на дадено лице,
официалното изслушване и дискусии с
въпросното лице са нормална част от такива процедури.

Както знаем, на Васула беше дадена възможността да
отговори на въпросите поставени от Нотификацията, и официалният отговор за
отговорите й е, че те предоставиха "полезни пояснения".
Тъй като Кардинал Рацингер настоя отговорите на
Васула да се публикуват в
книгите съдържащи посланията на Истинския в Бога Живот, очевидно е, че, както посланията така и Нотификацията трябва отсега нататък да се четат под светлината на тези отговори.

Как трябва да се тълкува изявлението
на Патриаршията? Известни познания върху процедурите на светите правила биха били от полза. Вече има хора, които се опитват да
превърнат това изявление в нещо
друго. Няма съмнение, че ще
бъдем изправени пред гневни коментари и
критики от хора, които не разбират
посланията и знаят
много малко неща за Васула. Както
се казва и в посланията, не трябва да отвърнем с гняв, въпреки че
е необходимо да останем твърди спрямо такива критики. Ако посланията са автентични, имаме обещанието
на Христос, че това гонене няма да трае дълго,
и така можем да продължим да четем посланията и да ги използуваме за всекидневен размисъл, стараейки се да ги прилагаме, молейки се за помирение и показвайки на хората около нас, че действително вярваме, че смирението и обичта са ключовете за единството. Възможно е също така тези проблеми да се видят в положителна светлина, в смисъл, че ни изпитват за решимостта и издържливостта ни. Чрез тях можем да бъдем заздравени, след като се оставим на силата и ръководството на Светия Дух. Както винаги, трябва да се молим за Васула и за онези, които тясно я подкрепят в днешното изпитание.

Статии върху същата тема :
3. Изявление от Вселенската Патриаршия