вторник, 5 декември 2023
Контакт |  Карта на сайта |  Търсете
Централна страница » Васула » Някои Послания
ЕДНО МНОЖЕСТВО ЩЕ СЕ ВЪЗДИГНЕ ДА ТЕ УДАРИ
Слава на Богa във всевишнoто небе.
Слава на Този, който въздигна душата ми
от вътрешностите на тази земя.

Слава на Трисвятата Светлина,
в чието могъщие всички неща
започнаха да съществуват.

Слава на непобедимия Бог,
несравним в Своята Власт.
Слава на Безсмъртния,
в когото намираме безсмъртие.

Пресвети, нека Диханието Ти,
което е чисто излияние на Славата Ти
да ни оживи, обновявайки ни
в едно прославено Тяло.

Амин.


Мир,
дете Мое, чуй: енези, които днес се отнасят така неумолимо с теб, ще трябва един ден да застанат насреща Ми и да Ми дадат сметка… няма тогава да посмеят да кажат: “какво лошо направихме?”, защото ще им покажа впечатлителните рани, които високомерието им нанесе на Тялото Ми, и според мярката на бичуването, което получавам всекидневно от тях, ще произнеса над тях Своята присъда… ще получат в десеторен размер;

дете Мое, подобие на Образа Ми, със сигурност си най-много измъчваният пратеник, когото изпратих на земята, но заедно с това и най-привилегированият; дадох ти привилегията на Трънения Си Венец, Гвоздеите Си и Кръста Си; издигнах те, за да си Мое крепко Знамение на отхвърляне; отхвърлянето на Моята Обич… ах, толкова измежду вас са заключени в същия сън…

- чуй, Васула, ще ти кажа една малка тайна: в тези дни на тормоз, привлякох много души в Сърцето Си и освободих много души от чистилището, които бяха принудени да се намират там в продължение на много години! виждаш ли? нищо не е напразно; ах! Сърцето Ми сега е като огън, тъй като посредством страданията ти, мога да направя велики неща!

децата Ми не вършат изкупления, както го искам от тях, затова Очите Ми падат върху теб, знаейки, че няма да отхвърлиш умоленията на своя Спасител и че ще позволиш да бъдеш сломена от онези, които викат за справедливост и мир, но вършат обратното;

нека сега целият свят да се възрадва и да повярва, че са победили едно “мъчително бедствие”, нека повярват, че са те принудили да замълчиш; да, едно множество ще се вдигне да те удари, както се беше вдигнало едно множество да Ме удари и Ме разпъна; мнозина лъжесвидетели ще се появят в последната минута, давайки лъжливи показания срещу твоя Спасител; действително, ще засилят с жестокост обвиненията си срещу невинната кръв, виждаш ли?

каквото направиха на Мен, ще бъде направено на теб, но според мярката, която душата ти може да понесе; ще продължат да те осмиват, тръбейки навсякъде, че си лъжепророк, както Моите пазачи Ме осмиваха, удряйки Ме, връзвайки очите Ми, и след това подред Ме удряха и Ме питаха: “нали си пророк, кой те удари?” в очите на хората ще изглеждаш победена, както Аз, твоят Господар, изглеждах победен на Кръста Си; всички тези неща ще станат по пътя ти, за да се изпълнят словата на Отеца;

- Аз съм Възкресението и ще възкреся всичко, каквото написах с ръката ти, така че всеки да повярва, че “Истинският в Бога Живот” не беше написан от плът, а от Духа на Благодат; мрак и отчаяние няма да почувствуваш, тъй като съм те скрил в Свещеното Ми Сърце; - малка Моя душа, нека Величественият Ми Глас бъде чут и не се плаши от шума около теб; Устните на Отеца Ми преливат от ярост за непокаялите се грешници и гневът Му ще бъде показан чрез ослепителната светлина на поглъщащ огън; в действителност, не преди дълго време, Той го оповести чрез вашата Майка на вестителката[1] d’Akita.[2] накрая земята ще отвори ушите и сърцето си, за да се появи спасението и ще възтържествувам заедно с Неопетненото Сърце на вашата и Моята Майка;

- съд на агониите Ми, ще ти дам достатъчно сила да изпълниш мисията си с достойнство, което ще Ме прослави; Обичта Ми към теб те покрива, затова не се страхувай, “lo tedhal”…
Аз, Иисус Христос, съм с теб сега и винаги;


Послание на Истинския в Бога Живот, 10 ноември 1995


(1) Сестра Агнес.
(2) В Япония.