вторник, 14 юли 2020
Контакт |  Карта на сайта |  Търсете
Централна страница » Васула » Някои Послания
ДНЕС ТИ МЕ УВЕНЧА СЪС СЛАВА
Моят Любим дойде в стаята ми,
за да ме притисне към Свещеното Си Сърце
и да ме отнесе със Себе Си
върху крилете на вятъра.
Принадлежа на своя Любим
и моят Любим е завинаги мой.

Днес Очите на моя Любим
са дълбоко натъжени
и Главата Му почива върху рамото ми.

“Извор на Жива Вода”,
кой Ти причини такава мъка?


Моите, самите Мои… толкова съм изтощен, мъката Ми е бездънна… не мога да скрия от теб тъгата Си, Васула… вече нищо не може да остане скрито между нас двамата, откакто те поставих толкова близо до Мен;

чуй сега какво има да ти каже твоят Любим: Този, който те създаде, Творецът и Божественият ти Отец, реши да издигне душата ти при Него;

не го пазя в тайна, да! Отецът Ми се изправи и викът Му отекна във всяко небесно ухо; изправи се, Той, който бащински те отгледа и те поведе, поднасяйки те дар на човечеството, за да те отведе обратно при Него; тъй като е Бог, вижда твоята невинност; тъй като е Бог, не гледа, както гледа човечеството и ти казвам, въздигнал се е,[1] тъй като тиранията, която ти налагат е надминала всички мерки взети заедно… задавам ти въпроса: “искаш ли Отецът ти на Небето да те изтръгне от ръцете и от лъжливите устни на тираните?”

Господи,
не сключих ли споразумение с Теб?
Сключих споразумение очите ми
да не гледат
през трите първи дена от живота ми.
Сключих споразумение
със своя Сътворител и Любим
да остана в мрак и очите ми да не видят
слънцето в неговата слава
и блясъкът на луната да ме осветлява,
за да мога да изпълня <br мисията си докрая и да Те прославя.


Васула Моя, отново те питам: “искаш ли да удължиш страданията си на земята, дете Мое, или искаш да те събудя сутринта в Светлината Си, в прегръдката Ни, заобиколена от хиляди ангелски гласове, където безопасност, слава и самата Сладост ще те обгърнат?”

Ах, Боже мой,
душата ми жадува за Теб,
душата ми копнее за Теб.

Сега бих могла просто да кажа:
"Ела! Притечи ми се на помощ,
за да се наслаждавам завинаги на близостта Ти."

Душата ми се топи в мен
от обич към Теб.
Духът ми във всеки миг
би могъл да се предаде сега в Ръцете Ти
и ако исках, бих могла да се напътя
към Дома на своя Бог
всред радостни викове и хвалебствия
и ликуващо множество,
бих могла да бъда с Бога на своята Радост!
Но искам да съм предметът
на ненавистта всред мъртъвците
и тяхната чумава тирания към мен.
Не съм без Отец, Ти си с мен.

Писанията казват:
"Ако някой е невинен,
Ти, Спасителю мой, ще го освободиш”.
Даде свобода на ръката ми да избера.
Свети, въпреки че не искам нищо
за себе си,
Ти си, който ми дари живот и радост,
привързвайки ме за Теб.

И Ти беше с нежно внимание
върху всяко мое дихание
и така Песента Ти, която поиска
да се пее,
продължава да се пее
за свободата на многобройни нации

и можеш да продължиш да свириш
на Своята арфа, Боже мой,
тъй като накрая Звярът ще дойде
треперещ да се свие пред Теб.
Използувай ме като предмет
на ненавист
и винаги ме поставяй там,
където преобладава неяснота
и безредие
и там, където дори виделината
е като мрачна нощ.


но ще те измъчват;

То е за по-голямата Ти Слава! Нека бъде! Нека ме измъчват.

дъще Моя, нека бъде, както ти желаеш; благославям те в Троичната Ни Святост; но, кажи Ми: какво да направя, ако Отецът Ми отново се изправи?

Напомни Му нашето споразумение, Господи.

и само при това Сърцето Ми се смекчава… остатък Мой, ще спася мнозина посредством голямата ти окаяност, посредством великодушието ти, но помни, всяко твое движение, което Ме почита, произхожда от Мен… затова избягвай склонността да се самооценяваш… бъди търпелива за съвсем малко още време; виждал ли съм някога окаяност да се нуждае от обич и да не съм й дал Сърцето Си? виждаш ли, твой Приятел съм;

никой не може да каже: “Господ ни налага Своите нареждания…” а на теб, дъще, казвам: “щастлив съм, че не наруши споразумението си с Отеца Ми; ще използувам твоето великодушие, за да благословя всеки човек на земята и да излея Милосърдието Си преди деня на бедствието; ще излея дух на благост и молитва; казвам ти, Аз, Господ, ще те превърна в Крепост, ще те изградя силна посредством Своята мощ;”

ах,… Сърцето Ми се радва в теб! нека оставим очите ни да се срещнат и да празнуват в тази радост! ще доведа мнозина обратно при Мен, онези, които се бяха заблудили, ще се завърнат в крайна сметка при Мен… ела, опри се на Бога на своята Радост! не губи никога смелост, припомни си, Аз също, когато бях осъден и когато Ми дадоха да нося Кръста Си, паднах на същата земя, която ви носи всички, но бях вдигнат, за да завърша Делото Си; затова, учи се от своя Спасител; накрая сполуката ще бъде твоя… Диханието на Всемогъщието наново ще те вдигне; от изпитанията ти ще извлека живот[2] в изобилие;
знай следното: Отецът ти ще ти отговори от Cвятото Си Място; на твоята страна Съм…

Отецо мой...

Аз Съм;[3].

днес ще те дам на нациите и ще бъда Щитът, който ще те покрива… днес Ме увенча със слава; тирания и несправедливост обградиха невинната кръв и Сърцето Ми беше готово да те изтръгне от Тиранията, как бих могъл да остана мълчалив, виждайки угнетителите ти да се спотайват, за да ти поставят засади на теб и на твоя съветник? как бих могъл да остана мълчалив, когато това, което чувам е: “по какъв начин да ги проследим?” но ето утехата, която ви давам:[4] стремете се да вършите добро, защитавайте[5] справедливостта, с вас съм... останете верни, времената са толкова лукави; не бих искал един ден да кажа: “вижте, ето дъщеря Ми, лежи съвсем сама на земята, без да се намери някой да я вдигне;”

Изпълних ноздрите ти[6] със Силата Си и разпалих в теб пламък, за да защитиш справедливостта… всичко, каквото вършиш, върши го с дух на благост,[7] дори, когато свидетелството ти не е приемано, имай мир; не гледай нито наляво, нито надясно; мнозина ще се вдигнат, заявявайки, че са изпратени от Мен;[8] не се оставяй да бъдеш отново заловен от тях… не се страхувай, няма да бъдеш посрамен; - колкото до теб, дъще Моя, ще те утеша, както и всички онези, които се оповават на Мен;

времената са лукави, но помни, твоят Създател нежно се навежда над всички вас; pаботи с мир в Името Ми; украси Името Ми с обичта си и продължи да засаждаш лозя в сухите земи; Аз съм твоят Отец, остави Ме да бъда утехата ти, припомняйки ти, че Обичта Ми към вас няма никога да ви изостави;

- а ти[9] който казваш: “протестирам срещу такава несправедливост, няма отговор, провиквам се срещу тази несправедливост, но никакво решение не бива издавано, ограбиха честта ми…” казвам ти: ако отхвърлиха това, което писецът ти измоли, имай мир… каква по-голяма чест биха могли да ти направят? накрая, приятелю Мой, няма ли да се погрижа да бъде отдадена Справедливост? Аз съм Господ и Моите благословии са твои; зная те храбър в битката,[10] но остави на Мен тази чест; продължи да засаждаш в Дома Ми… ще бдя за това да останеш свеж, за да донесеш плод, въпреки напредналата ти възраст;

дъще, съгласието ти от обич към Мен, Ме трогна до сълзи… блажена си ти, която си бедна; твое е Царството Ми, в теб съм Цар… посредством немощта ти[11] ще разгромя властта на злите; благославям те, дете Мое;


Послание на Истинския в Бога Живот, 31 януари 1996(1) “Въздигнал се е”, в смисъл “изправил се е”.
(2) Завръщания при Бога.
(3) Говори Вечният Отец.
(4) На всички нас.
(5) Чух като: “да спазвате”.
(6) Отец О, Карол.
(7) Чух същевременно “твърдост”.
(8) Лъжепророци.
(9) Отец О, Карол.
(10) Почувствувах Божия хумор и сърцето ми трепна от радост!
(11) “Силата ми се проявява напълно в немощта.” (2Кор 12, 9)

Статии върху същата тема :