2023. december 02. szombat
Kapcsolat |  Térkép oldal |  Keresd
Kezdőlap » Gyakran feltett kérdések » Automatikus kézírással írt üzenetek? Spiritizmus?
A Vassulát ért vád: ő a New Age trójai lova
New Age?

Vassula elképedt e vád hallatán. A L’informateur Catholique (kanadai katolikus magazin – a ford.) 1992. április 2-i számában megjelent interjúban ezt mondja Vassula:

Én a New Age ellen harcolok, hogyan lehetnék annak része? A New Age nem ismeri el az Eucharisztiát, a rózsafüzért és a Pápát sem. És mit mondanak az üzenetek? A Pápa Jézus Krisztus helytartója, a rózsafüzér az, ami a Sátánt megláncolja, és az Eucharisztia az Egyház Élete. Ez ismétlődik ezerszer az üzenetekben.

Valójában, a New Age-dzsel való összehasonlítás felfed sokféle mondvacsinált kapcsolatot a New Age bizonyos témái és a Vassula üzeneteiből innen-onnan kiragadott szavak között. A vádakat főleg az alábbi megállapításokra alapozzák:

– "Minden lelki természetű", mondja Jézus Vassula szerint. Ez a szöveg Krisztus kegyelem általi jelenlétéről szól. Ez a jelenlét „nem fizikai természetű, ezért fizikai módon nem is írható le”.

Ez nagyon is igaz és fontos.

– "Az Úr lélek", mondja az Apostol a 2Kor 3,17-18-ban
– "A Lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit.", mondja Jézus a Jn 6,63-ban.

Vassula üzeneteiben a „korszak” szó 3 helyen olvasható:

– "Óh, mennyire vágyom már erre az új korszakra", mondja Jézus. (1988. december 20.)

Néhányan megjegyezték: „Ez a Vízöntő korszak”. De eközben megfeledkeznek arról, hogy az ezt megelőző szavaknak semmi közük az asztrológiához, hanem kizárólag Krisztus uralmával foglalkoznak, aki egységről beszél.

"A szeretet hiányzik közületek… Egyesíteni foglak benneteket! Ezt a vadont tóvá változtatom és a száraz földet forrásvízzé. Akkor majd mindannyiótokat odahelyezlek erre az Új Földre…" (1988. december 20.)

Ez az „új ég” és „új föld”, amiről a Jelenések könyve beszél (Jel 21,2). A közvetlenül ez után jövő szavak a legvilágosabban megmagyarázzák, hogy itt Krisztus uralmáról van szó.

Királyságom úgy lesz a földön, amint a mennyben van. Eljön az uralmam. Óh! Mennyire várom már ezt a korszakot! (1988. december 20.)

A L’Informateur Catholique 1992. április 12-i és 25-i számában Evelyne Bouchard beszámol egy fiatalemberről, aki négy évig részt vett a New Age mozgalomban, de Vassula hatására megtért. Vassula írásainak olvasása közbenn tapasztalta meg a katolikus tanítás mélységeit, amit addig elutasított. Ezután a New Age spiritualitása jelentéktelennek tűnt számára. Megtért a keresztény igazságra.

A vádlók mindent kiforgatnak!

Krisztus Teste

Vassulát azzal is megvádolták, hogy egyik találkozóján azt mondta, hogy Jézusnak nincs fizikai teste, hanem inkább lélek. Vassula egyszerűen azt mondja, amit az apostol az 1Kor, 15,44-45-ben: „ A feltámadt testek nem ››földi testek‹‹, hanem ››lelkiek‹‹. Romlandó testet vetnek el és romolhatatlan test támad fel.” Amiről itt szó van az a test megdicsőülése az Istenben élt élet által. Vassula alább a saját élményéről beszél:

– "Én nem látom Jézust a szememmel és nem tudom megérinteni. A megtapasztalásom egy teljesen más szinten történik. De sohasem tagadtam, hogy Jézusnak van megdicsőült teste." - írta nekem

1986. december 4-én Jézus ezt mondta Vassulának:

– "Emlékezz rá, hogy lélek vagy és én is Lélek vagyok és Szent. Én benned élek és te bennem."
– "Sohasem tagadtam, hogy nekem testem van, Neki pedig megdicsőült Teste" - jegyezte meg Vassula.
Eredeti bűn

Ugyanez az ellenfél támad egy bizonyos látásmódot is, mikor azt mondja, hogy Vassula ezt említette az egyik találkozón: a lélek, teremtésekor, egy pillanatra látja Istent, mielőtt egyesülne a testtel. Ez magyarázza a lélek Isten utáni vágyódását. Ez a vélemény nem mond ellent az eredeti bűn hittételének.

Erről csak egy rövid említést találtam az 1991. szeptember 15-i üzenetben. Amit itt tárgyal, az nem igazán a lélek létezés előtti állapota. Inkább a léleknek Istennel való első kapcsolatáról beszél a teremtés pillanatában. Ez rendszerint akkor történik, amikor a lélek egyesül a testtel. Ebben a formában ez egyike azoknak a létező teológiai véleményeknek, melyekről minden személy saját elbírálás alapján dönt. Ez nem mond ellent az eredeti bűn hittételének, melyről Vassula számos alkalommal beszélt.

Az itt támadott vélemény képies formában fejezi ki a Teremtő felé való irányultságot, Aki rejtve marad a teremtés során. A lelket a Teremtő lenyomata megjelöli – az Ő képére van teremtve. Blondel és számos más teológus szerint ez magyarázza az emberben található elnyomhatatlan vágyódást a végtelen iránt, amely egyik bizonyítéka Isten létezésének. Tehát a Vassula által az előző képben megjelenített látásmód egy megalapozott, klasszikus nézőpontot tükröz.

Vassula válaszát az utóbbi érvre vonatkozóan itt olvashatják: click here.

(részlet: R. Laurentin: When God Gives a Sign. Trinitas. 47-50.)

Cikkek ugyanehhez a témához :
1. Kézírás
2. New age?