петък, 10 юли 2020
Контакт |  Карта на сайта |  Търсете
Централна страница » » Реакцията на Конгрегацията за Доктрината на Вярата
Отец Просперо Грех, Съветник към Конгрегацията изпраща писмо на Васула
Collegio Sta Monica
Via Paolo VI, 25
00193 Rome
4 април 2002

Уважаема Госпожа Риден,

На 6 юли 2000 г. отправихте писмо до Н.В.П. Кардинал Ратцингер по повод "Нотификацията" на Конгрегацията за Доктрината на Вярата отнасящо се до вашите писания. Неговото Високопреосвещенство беше уведомен за писмото ви и заедно със сътрудниците си реши да ви даде възможността да изясните смисъла на някои твърдения съдържащи се в публикациите ви. За тази цел бях избран да се срещна лично с вас, както под формата на разговор така и писмено, за да може Конгрегацията да получи ясна представа за тълкуването на тези ваши твърдения. Желая да изясня от самото начало, че след като не сте Римокатоличка, не сте в юридикцията на Конгрегацията и не следва порицание във вашия случай. Тъй като обаче мнозина католици следват “Истинския в Бога Живот”, те също имат правото да знаят къде се намират относно някои догматични и практически точки засегнати в писанията ви. Уведомени сме също така за благотворителните ви дела, за усилията ви да отведете всички Християни към единство с Eпископа на Рим, за голямата ви благочестивост към Благословената Дева Мария, за представянето на Бога като Бог на Обич дори към не-Xристияните и за живото ви противопоставяне спрямо рационализма и спрямо корупцията между Християните. Също така, последните ви книги изглежда са отстранили някои двусмислени изрази съдържащи се в първите книги. Без оглед на това, ще ви бъда признателен, ако бихте могла да отговорите, колкото е възможно по-ясно, на няколко въпроса, за да помогнете на Конгрегацията да придобие по-ясна представа за вашите дейности.

1и Въпрос

1. Знаете много добре, че за Kатолиците, както и за Православните съществува само едно Откровение, това на Бог Иисус Христос съдържащо се в Светото Писание и в Свещеното Предание. В Kатолическата Църква, дори и “лични” откровения, както в Лурд и Фатима, въпреки че биват сериозно вземани под внимание, не съставляват елементи на вярата. Затова, в този смисъл считате ли писанията си за откровения и по какъв начин трябва да бъдат приемани от вашите слушатели и читатели? (Прочетете Отговора)

2и Въпрос

2. Принадлежите на Православната Църква и често насърчавате свещеници и епископи от тази вяра да признаят Папата и да се помирят с Римокатолическата Църква. Поради тази причина, уви, не сте желателна в някои страни на собственото ви изповедание. Защо предприемате тази мисия? Какво е мнението ви за Епископа на Рим и как предвиждате бъдещето на Xристиянското единство? Четейки написаното от вас, обаче, се създава на места впечатлението, че стоите над двете Църкви, без да се обвързвате с никоя. Например, изглежда се причастявате и в двете Църкви, Католическата и Православната но в съпружеския ви статут следвате пътя на “икономия”. Както вече споменах, тези бележки нямат смисъла на порицание към вас и нямаме абсолютно никакво право да отсъждаме за въпроси засягащи съвестта ви, но разбирате нашата загриженост относно Kатолиците, които ви следват и които биха изтълкували това поведение по начин относителен и да бъдат изкушени да пренебрегнат дисциплината на собствената им Църква. (Прочетете Отговора)

3и Въпрос

3. В началните ви писания, както се споменава в “Нотификацията”, съществува известна неяснота относно Лицата на Светата Троица. Уверени сме, че сте съгласна с учението на вашата Църква. Смятате ли, че бихте могла да ни изясните тези изрази? Когато се разглеждат въпроси на вярата, не е ли полезно да бъде следвана официалната терминология от установения катехизъм, за да бъдат избегнати неясноти в мислите на читателите на “Истинския в Бога Живот”? (Прочетете Отговора)

4и Въпрос

4. Съществуват също така известни трудности отнасящи се до протологията и есхатологията. В какъв смисъл душата има “взор към Бога”, преди да бъде внесена в тялото? И как виждате мястото на Новата Петдесетница в историята на спасението във връзка с парусията и възкресението на мъртъвците? (Прочетете Отговора)

5и Въпрос

5. Коя е същинската самоличност на движението на “Истинския в Бога Живот” и какво изисква от своите последователи? Каква е неговата структура?)

Уважаема Госпожа Риден, съжаляваме, че ви безпокоим с тези въпроси и можете да бъдете уверена, че оценяваме добрите ви дела и добрите ви намерения. При все това, в отговор на писмото ви до кардинал Ратцингер, сметнахме за наш дълг да изясним известни неясноти, които може би са ви избегнали в писанията ви. Това го дължим на вашите Kатолически читатели, които е възможно да изпитат сблъсък в съвестта, следвайки вашите писания. Молим ви да не бързате да ни отговорите. Ще бъде по-добре, ако вие и аз можем да се срещнем и да проведем някои неофициални разговори, преди да напишете, каквото и да е било. Молете се Светият Дух да ви осветли и се посъветвайте, с който желаете духовник или теолог имащ вашето доверие. Уверени сме, че въпросите ни ще ви помогнат също така да проумеете дълбоките понятия в писанията ви, така че да ги направят по-приемливи, както за Kатолиците така и за Православните. Лично аз, ще бъда на ваше разположение, за да изясня смисъла им.

Неговото Високопреосвещенство ви изпраща своите поздрави с увереността, че ще доставите удовлетворителен отговор, за да улесните усилията му да се отзове на исканията в писмото ви.

Искрено ваш в Христос,

Отец Просперо Грех, OSA
Съветник към Конгрегацията

Статии върху същата тема :
5.
6.