петък, 10 юли 2020
Контакт |  Карта на сайта |  Търсете
Централна страница » » Реакцията на Конгрегацията за Доктрината на Вярата
Васула и Кардинал Ратцингер (От. Ларс Месерсмит, Генерален Викарий на Католическата Църква в Дания)

На 10 юли 2004 Префектът на Конгрегацията за Доктрината на Вярата, Кардинал Ратцингер, изпрати писмо на мнозина епископи относно отсъждането от страна на същата Конгрегация спрямо Васула Риден посетила множество Северни страни от 2 до 11 октомври 2004.

Кратко представяне на Васула за онези, които не я познават: Родена е през 1942 г. в Египет от Гърци родители принадлежащи на Гръцкоправославната Църква. След брака си с Швед, пътува в целия свят в светско обкръжение. Не е практикувала религиозните си задължения. През 1985 г. в Бангладеш, където живеела, срещнала Бога по съвсем особен начин и това е станало началото на дълбок Християнски живот. Христос влиза истински в живота й и тя започва да записва всекидневните си разговори с Него. Васула слуша гласа на Иисус, но странното в този контакт, който съществува до днес е, че Иисус води същевременно и ръката й, т.е. пише посланията си, използувайки нейната ръка. Това се вижда много ясно в публикуваните ръкописи. Мнозина видни теолози са писали за този почерк като за феномен, който се различава в много точки от нареченото “автоматично писмо”. Оттогава, тя пътува в света, свидетелствувайки въз основа на своите писания носещи името Истински в Бога Живот.

На 6 октомври 1995 Конгрегацията за Доктрината на Вярата издаде Нотификация в отговор на много епископи и вярващи Католици, които бяха поискали ръководство. Конгрегацията за Доктрината на Вярата реши в онази епоха да предупреди вярващите да не считат писанията на Васула за свръхестествени и оспори някои догматични изрази намиращи се в тях. Нотификацията вдигна буря от неодобрения от страна на видни теолози, които бяха убедени за автентичността на писанията.

През последните две години, се осъществи контакт между Конгрегацията и Васула, чиито резултат е документът към някои епископски конференции, които бяха изразили особена загриженост за изясняване мнението на Конгрегацията спрямо Васула. Документът е подписан от самия Кардинал Ратцингер. В писмото той споменава, че Васула в отговорите си към Конгрегацията, издадени в последния том на “Истинския в Бога Живот” "предостави полезни пояснения отнасящи се до семейния й статут, както и до известни трудности, които в гореуказаната Нотификация бяха изложени относно писанията и участието й в тайнствата".

Тази декларация изглежда по-скоро лаконична, но въз основа на Нотификацията от 1995 г. означава, че Конгрегацията доволна от нейните отговори и не настоява повече на догматичните опасения спрямо нея. По разбираем начин, Конгрегацията избягва да заключи, че Васула е действително Божи инструмент, а по-скоро оставя тази грижа на епископа, свещеника или всеки вярващ да оформи своята оценка. Този документ казва единствено, че епископите, ако това е необходимо, би трябвало да дават указания за вселенските групи за молитва, които Васула организира.

Многобройни свидетелства от различни християнски вероизповедания и дори не-Християнски показват, че съществуват хора, които са повярвали истински и дълбоко в Христос, четейки и слушайки Васула. Иисус казва, че духовните неща трябва да се съдят по плодовете им. Няма никакво съмнение, че плодовете от тези дейности на Васула са добри, но следва всеки да различи дали е един от инструментите на Иисус Христос днес. Въз основа на краткото писмо на Кардинал Ратцингер не съществува вече и следа от съмнение, че един Католик може с чисто съзнание да счете Васула като пратеница на Бога. Разбира се, всеки е свободен и да не го направи, но вече не е възможно да се поставят догматични причини, за да бъде отхвърляна. За да съди човек духовните неща, необходимо е да се вслуша в сърцето си. Свободата и уважението на мнението на другите се налагат, когато става въпрос за появявания и пророчества.

20.10.2004

От. Ларс Месерсмит
Католическа Църква на Дания

Статии върху същата тема :
5.
6.