петък, 10 юли 2020
Контакт |  Карта на сайта |  Търсете
Централна страница » » Станали са изменения в посланията
Причини за пропуски и празни страници в Истинския в Бога Живот. Въпроси, на които отговаря Васула.

Последователи на Истинския в Бога Живот притежаващи оригиналния ръкопис на английски, често ми задават въпроси, на които ще се опитам да отговоря възможно най-добре:

Защо са премахнати пасажи?
Защо някои думи са променени и поправени?

Защо са премахнати пасажи?

На 5 март 1987, близо 16 месеца след началото на посланията, Бог ми каза:
"ОБОБЩИ всичко, каквото ти давам, поправяйки го, както ще ти покажа, и попълвайки Посланията Ми. Искаш ли да го направиш за Мен, Васула? Васула, изпращам ти човек, който ще те просветли (от. О’Карол очевидно). Когато всичко бъде събрано и поставено в ред, Аз, Бог, ще го запечатам със Собствената Си Ръка." [Том I, Trinitas, стр. 50, Ръкописна тетрадка 8, стр. 48-49]

По отношение на това, може да се запита човек "как е възможно Бог да съжали за някои неща, които е казал и дори да стигне да ги промени?" И въпреки това може, може поради нечестивостта и злобата на човека на земята. Не сте ли чели в Писанията: "И видя Яхве, че развратът между човеците на земята е голям, и че всичките им сърдечни мисли и помисли бяха зло във всяко време; и РАЗКАЯ СЕ Яхве, задето беше създал човека на земята, и се огорчи в сърцето Си.
И рече Яхве: ще изтребя от лицето на земята човеците, които сътворих; от човек до скот, гадове и птици небесни ще изтребя, защото СЕ РАЗКАЯХ, ЗАДЕТО ГИ СЪЗДАДОХ.
” (Бит. 6, 5-7).

В конкретния случай, който следва, текстът може да бъде неправилно тълкуван, и затова за по-голяма яснота Бог ми даде знак да променя малко текста. [Том II, Trinitas, стр. 112-113, Ръкописна тетрадка 23, стр. 51-52]

"Петре! о, Петре, pазпознай Края на Времената, как е възможно повечето от вас да не можете да разпознаете Времената? помрачени от Сатаната, под крилата му, Сатаната е отдалечил мнозина от вас от Истината! вземи Ръката Ми, Петре, и ще те водя; чуй вика Ми, събери братята си от Изтока, повикай ги да Ме срещнат под покрива Ми; събери братята си от Изтока във Фундамента Ми; повикай ги пред Мен; как желая това Единство!..."

Когато Христос ми диктува посланията, единствено аз зная, след като аз ги получавам, кога говори на всички нас, кога говори на определено лице или ако има обмен между определено лице и друго или всички нас. Същото нещо може да стане ако, напр. Вечният Отец говори на мен, след това спира и продължава Синът, за да ми каже нещо друго. Но при втория случай Те се представят в началото или посланието е толкова ясно, че всеки би могъл да каже кой е кой.
Връщайки се на горния пасаж, който промених, за да не бъде неправилно разбран, ето как беше:

"Петре! о, Петре, pазпознай Края на Времената, как е възможно повечето от вас да не можете да разпознаете Времената? помрачени от Сатаната, под крилата му, o, ела, Петре! вземи Ръката Ми; Сатаната е отдалечил мнозина от вас от Истината! вземи Ръката МИ и ще те водя, чуй вика Ми, събери братята си от Изтока, повикай ги да Ме срещнат под покрива Ми; събери братята си от Изтока във Фундамента Ми;" и т.н.

Тук ще отбележа, че, ако го бях оставила, както беше, когато Иисус говореше на Папата и когато Иисус говореше на всички нас, би могъл някой да изтълкува неправилно пасажа, казвайки, че Иисус порицава Папата, но нормално никой не би трябвало да го разбере неправилно, след като в началото Иисус иска от нас да почитаме Петър. По-нататък, ще напиша с главни букви местата отнасящи се до Папата. Останалото с нормални букви е, когато Иисус говори на нас. Ето отново оригиналния текст:

"ПЕТРЕ! О ПЕТРЕ, РАЗПОЗНАЙ КРАЯ НА ВРЕМЕНАТА." (След това Иисус се обръща към света и казва:) " как е възможно повечето от вас да не можете да разпознаете Времената?" (Тук гласът на Христос се снижава, когато казва на света:) " помрачени от Сатаната, под крилата му..." (След това тук има пауза, преди Иисус отново да се провикне.) "О, ЕЛА, ПЕТРЕ! ВЗЕМИ РЪКАТА МИ;" (Тук Иисус отново се спря. Точката и запетаята представляват прекъсване, и забележете, че в началното ръкописно издание на Истинския в Бога Живот няма точки, точно както при Стария Завет на еврейски нямаше никакво прекъсване нито главни букви, и това също е много важно и интересно, след като става въпрос за живото Слово на Бога и Бог е Алфа и Омега, Началото и Краят. След това Иисус ни казва:) " Сатаната е отдалечил мнозина от вас от Истината!" (Обръщайки се отново към Петър, каза:) "ВЗЕМИ РЪКАТА МИ И ЩЕ ТЕ ВОДЯ, ЧУЙ ВИКА МИ, СЪБЕРИ БРАТЯТА МИ ОТ ИЗТОКА ВЪВ ФУНДАМЕНТА МИ..." и т.н.

Винаги може да разберем кога Иисус започва да казва "Петре! о, Петре, pазпознай Края на Времената", че се обръща към Петър (Папата) и че това, което следва е много важно, защото можем да видим, че Христос се обръща и говори и на нас, след като казва: "как е възможно ПОВЕЧЕТО ОТ ВАС да не можете да разпознаете Времената?"

Много от пасажите трябва да бъдат взети метафорично, а не буквално, но Бог знае, че поради слабостта и коравосърдечието ни, е сигурно, че ще изтълкуваме неправилно Словото Му и че Той ще СЪЖАЛИ. Когато Иисус каза: "разрушете този Храм и Аз ще го издигна отново за три дена" Фарисеите го взеха в буквален смисъл, което беше, разбира се, изцяло погрешно тълкуване. По същия начин, когато Иисус говори с метафори в Истинския в Бога Живот, трябва човек да търси по-дълбокия смисъл на посланието – ето защо Бог ми указа да премахна някои пасажи, защото "видя Яхве, че развратът между човеците на земята е голям, и че всичките им сърдечни мисли и помисли бяха зло във всяко време." (Бит. 6, 5)

Премахнати пасажи

Има редици причини за премахването на определени пасажи:

а) някои от тях бяха премахнати по указание на Бога.

б) Повечето от премахнатите се отнасяха до задачи, които трябваше да изпълня.

в) някои пасажи бяха лични послания за определени хора.

Много от премахнатите пасажи бяха указания да отида и да предам СОБСТВЕНОРЪЧНО Посланията на Папата. Някои от тези послания се отнасяха до Гарабандал и децата – това също Е изпълнено. Един конкретен текст, който е премахнат се отнася до Гръцкоправославната Църква и Англиканците и говори за Спиранията на Кръста с Йоан Павел II – това частично е изпълнено. На първо място, ще се занимая с премахнатите откъси, които се отнасят до Гарабандал.

Гарабандал

Благословената ни Майка ми беше поискала да отида в Гарабандал и да благословя местата, където се беше появила и да се помоля там. Това също се изпълни вече по много прост начин. След това, Иисус ми поиска да се срещна с децата. Поиска ми да ги благословя. Въобще не беше необходимо да ги търся, нито ме обзе паника за това, че не знаех къде се намират, защото Бог вече ми беше показал как работи. Иска нещо съвсем невъзможно за способностите на определен човек, очаква от теб да Му се довериш и да се опреш изцяло на Него, след това отваря Той самият път, за да изпълниш в мир това, което е бил поискал, достатъчно е духът ни да е едно с Духа Му, и всяка подробност, която иска се изпълнява. И така, срещнах се с Кончита, основната ясновидка, а с другите говорих по телефона. Някой беше уредил всичко за мен, докато се намирах в Съединените Щати и Кончита беше поискала да се срещне с мен. И това също се осъществи, без да направя нещо. Бях поканена да отида.

Второ, ще се занимая с многото премахнати откъси отнасящи се до Папата.

Папа Йоан Павел II

Начинът, по който ни поканиха да влезем във Ватикана на 6 ноември 1993, беше много важен, защото ми напомни пророчествата, които премахнах в книгите си. Бог не ми поиска да отида помпозно, със специални покани от високопоставени инстанции. Затова, на много пъти в премахнатите откъси ме нарича “боса вестителка” и че трябва да отида при Петър “боса”, което, разбира се, означава, познавайки библейските термини, “проста и бедна”. Когато Бог ми казва в тези премахнати откъси, че трябва да се наведа и да “измия краката на Петър”, което, разбира се, е символично (въпреки че не бях разбрала веднага какво имаше пред вид Бог, точно както беше поискал от Свети Франциск да построи наново Църквата и той го разбрал буквално и отишъл и построил една срутена църква) в началото се затрудних да схвана по-дълбокия смисъл. По-късно разбрах, че като Православна представлявам по известен начин Православието. Така, Бог искаше да ни каже, че Православните (нашият Патриарх в Константинопол) трябва да направи точно този жест към Петър, да му измие краката, като отговор на жеста направен от Папа Павел VI към Патриарха Атинагор. Папа Павел VI беше се навел смирено и целуна краката на Атинагор. Бяха двама гиганти на Единството.

Когато Бог каза, " предай Посланието Ми на любимия Ми служител Йоан Павел II" имаше пред вид посланията на Истинския в Бога Живот и това можах да го направя по време на онова посещение през ноември, когато му дадох лично книгите на четири различни езика (единият от тях беше полски).

И така, ето пасажите отнасящи се до Папата, премахнати, но вече изцяло изпълнени:

1. Том II, Trinitas, стр. 2, Ръкописна тетрадка 17, стр. 4-5:

"... Ще влезнеш в Територията Ми боса, Васула, беше ми дала обещание, всяко обещание трябва да се спазва. Малка ти, ще го направиш ли това за Мен? Остани боса за Мен, бъди Моята боса вестителка..."

Том II, Trinitas, стр. 3, Ръкописна тетрадка 17, стр. 3. Това послание се отнася до същото нещо.

2. Том II, Trinitas, стр. 24, Ръкописна тетрадка 18, стр. 33-34 и Том II, Trinitas, стр. 35, Ръкописна тетрадка 19, стр.10-11:
"... дай на ръка Посланието Ми на любимия Ми служител Йоан Павел II, имай Мира Ми..." Точно преди това, на страница 22 от тетрадката, премахнах едно лично послание до Беатрис.

3. Том II, Trinitas, стр. 25, Ръкописна тетрадка 18, стр.37-38:

"... и в Дома си ще посрещнеш една боса вестителка, и силните ще те очакват. Ще ги оголиш (масоните проникнали в Църквата, врагове на Папата) от оръжията им, обезоръжавайки ги, докато ще ти се молят. Вестителката Ми ще говори и на теб (Папата), твое ще бъде пътуването на смелост, голямото предизвикателство. Васула, вестителко Моя, ще дадеш Посланието Ми на многообичания Ми Йоан Павел, ще те разпознае, (изглеждаше сякаш знаеше за мен, след като преди мен други му бяха дали книгите ми, и особено, когато се срещнахме по-късно с Кардинал Сонтано, защото, когато ме представиха на него, изглеждаше сякаш вече беше чувал за мен) когато влезеш в Дома Ми, ела да влезнем заедно в Дома Ми." (И попитах: "Иисус ще го уредиш ли?" И Иисус отговори: "Ще го направя, Васула.")

4. Том II, Trinitas, стр. 26, Ръкописна тетрадка 18, стр. 40 и стр. 41:

"... Ще бъдеш босата Ми вестителка, оставайки вярна на обещанието си, помнейки указанията Ми. Ще влезнеш в територията Ми смирено, припомняйки им, че съм Бог смирен, ще се сведа пред краката на служителя Ми и ще ги измия. Това ще е Моят пример, Аз, Господ, ще се огъна. Да, малка ти, трябва да се огънат, за да се обединят. Ще дойда смирено (тоест да даде посланието Си), бос. Не идвам натоварен с оръжия..." (тоест посланието не е натоварено с непреклонни изявления и аргументи и заплахи).

5. Том II, Trinitas, стр. 48-49, Ръкописна тетрадка 19, стр. 63-64:

"... Ти си Моята вестителка, носеща Словото Ми, което трябва да бъде дадено служителя Ми Йоан Павел, Аз съм Този, който ти показа как да се явиш в Територията Ми. Йоан Павел няма да ти откаже" (Папата излеждаше доволен, получавайки книгите с посланията в ръцете си, и не се отказа от тях).

6. Том II, Trinitas, стр. 51, Ръкописна тетрадка 20, стр. 5:

"... Занеси Посланието Ми на служителя Ми Йоан Павел, ще изпълня пророчествата на служителя Ми Йохан, (Папа Йоан ХХIII, назован Папа на Единството), пророчества, които ще се явят на светлината (за единството). Аз, Господ, бях предрекъл това събитие на Моята вестителка, на която поверих Словото Си."

" Ще говориш от Устата Ми и силните ще се уплашат, (масоните и враговете на Църквата), защото ще говоря за тях, обезоръжавайки ги. Вестителката Му ще говори и тя за премеждията, които Църквата Ми ще понесе. Това откровение е Моят Глас. Разпознайте Знаменията на Времената..."

Няма да продължа с други, след като се повтарят. Искам обаче да спомена къде точно в том II се повтаря това послание:

1. Том II, Trinitas, стр. 56-57, Ръкописна тетрадка 20, стр.27-29.

2. Том II, Trinitas, стр. 64-65, Ръкописна тетрадка 20, стр.56-58, 61.

3. Том II, Trinitas, стр. 87, Ръкописна тетрадка 22, стp.12.

4. Том II, Trinitas, стр. 144, Ръкописна тетрадка 25, стр.48.

И накрая, ще спомена един премахнат пасаж, който се изпълни частично през този Великден. Иисус искаше от Православните Гърци и Англиканците да направят Спиранията на Кръста с Папа Йоан Павел II. Както обикновено, Иисус говореше метафорично, и затова ме посъветва да го махна, защото мнозина отново го изтълкуваха неправилно.

Единство и Спирания на Кръста

Многократно, Бог ми казва, че съм знамение на бъдещото единство. С това има пред вид, че Православните и Римокатолиците ще живеят единството помежду си, както аз го живея с тях (Римокатолиците). Когато ми казва: "Обедини ги", няма пред вид, че трябва да изтичам при Папата и при Патриарха и да им кажа лице срещу лице: " Отиди и се обедини със своя брат!" Това, което иска от мен е молитва, молитва, молитва за единството на Църквата. Всички жертви, които мога да Му предоставя да са за единството. Всичкото покаяние и постите, които ще направя, ще отидат и те там. Всяко страдание, умора и т.н... ще е за единството. Когато тежестта на всичко това се увеличи толкова, че да натежи на везните и да се хареса на Бога, с приноса на всички други инструменти, които се молят и предоставят жертви за единството, тогава, и само тогава, ще дойде единството. Така че този е пасажът от Том II, Trinitas, стр. 37, Ръкописна тетрадка 19, стр. 16, 6 декември 1987:

" Пиши Васула: “Аз, Господ, желая да почетете Спиранията на Кръста Ми. Прибавете светлина, (тоест да имаме свещи). Васула, ще поискаш от служителя Ми Йоан Павел да направи Спиранията Ми, както те научих, помниш ли?" На този Великден, Патриархът на Константинопол Вартоломей подготви ВСИЧКИ МОЛИТВИ за Спиранията на Кръста. " Желая да ви видя и тримата там," (тоест Православни, Англиканци и Римокатолици), " с любимия Ми Йоан Павел, първо, почитайки Моята Майка, запалвайки за Нея свещ, след това искам да ви видя да коленичите при Спиранията Ми, почитайки Ме, и при Спиранията Ми да държите
Светлина.
"

След това попитах: "Господи, “и тримата”? Какво искаш да кажеш, Господи?"
" Желая да видя и тримата Мои любими служители също, Джеймс и Дейвид."

В това послание е явно, че Иисус говори неясно за взаимното отпразнуване на Великден от Римокатолическата, Православната и Англиканската Църква на същата дата. Днес разбирам още повече това послание. Спиранията на Кръста в действителност представляват Великден. Господ говореше метафорично, искайки от мен и от другите двама да сме заедно с Папата и да направим Спиранията на Кърста, но в действителност, Христос иска от трите Църкви да са заедно. Това вече се осъществи. През миналия Великден (1994 г.), когато Папата отиде на направи Спиранията на Кръста в Колизеума в Рим, както всяка година, покани Православния Патриарх Вартоломей да бъде с него. Тъй като не можеше да отиде, изпрати свой представител от Константинопол, Архиепископ Поликарп. Видяхме го всички, беше точно зад Папата. Папа Йоан Павел II прочете молитвите на Патриарх Вартоломей. Присъствуваше също така и един Англикански Епископ, като по този начин и трите Църкви бяха там, както го желаеше Иисус.

След това, Папа Йоан Павел II говори много за единството, споменавайки на много пъти Патриарха на Константинопол. По време на Великия пост на много пъти беше споменато ОБЕДИНЕНИЕ НА ДАТИТЕ НА ВЕЛИКДЕН.

Що се отнася до няколко още послания, бяха премахнати, защото Бог ми указа да го направя. Става въпрос за лични послания предназначени за дадени лица и не се отнасят до читателите.

Защо са променени някои думи

Получих това послание от Вечния Отец, което ми даде в началото, и което един ден ще се включи в най-ранните послания от моя ангел:

"Мир на теб. Всяка дума, която усещаш, че не е правилна и те смущава, свободна си да я поправиш. Аз, Бог, ти давам това усещане. Васула, доволна ли си?" (12 октомври 1986).

" Повече от доволна, развълнувана." (Не мога да опиша, когато чувствувам Божият Обич върху мен.)

Ще дам два примера, където промених отделни думи:

а) Ако думата “боготворя” стана “почитам” това е така, защото Бог ми позволи да го направя, както вече сте видели от това, което Той каза. (Между другото, думата "боготворя" се използва вместо "почитам" в старите времена. Тя не означава "обожавам", а е означавала “почитам”. Била e променена поради недооценяване.)

б) Думата “Ад” е променена и стана “чистилище”, така че да я разбират хората по-добре. И отново, с разрешението на Бога. Душата ми често бива излагана на чистилището, където с обичта, която изпитвам към Бога и с всекидневните ми молитви за душите, Иисус изважда души от чистилището и ги води при Себе Си. Това е едно от посланията премахнати от Том I, Trinitas, стр. 38-39, Ръкописна тетрадка 8, стр. 1-2.

Направих това, което Бог ми поиска да направя.

Васула
(април 1994)
Виж също: Пропуски? Празни страници? Променени Послания? (от. Джон Абертон)
Статии върху същата тема :