петък, 10 юли 2020
Контакт |  Карта на сайта |  Търсете
Централна страница » » Въведение
Четирите вероятни произхода на посланията

Този, който отрича или се съмнява в автентичността на посланията на Истинския в Бога Живот би трябвало да си зададе следния въпрос: откъде тогава произхождат посланията? Съществуват само четири възможни алтернативи за този въпрос: :

(1) Васула Риден е съставила сама посланията и ги представя за послания на Бога.

(2) Васула Риден е психически болна и посланията са резултат на нейните халюцинации, които я карат да вярва, че получава послания от Бога.

(3) Посланията на Истинския в Бога Живот произхождат от дявола или от някой подобен на него "лукав дух"».

(4) Посланията на Истинския в Бога Живот са точно това, което казват, че са – послания на Бога; – Бога на Авраам, Исаак и Яков, Пресвятата Троица на Бога Отец, Бога Син и Бога Свети Дух.

Личен диалогизъм?
Бързо можем да отхвърлим вероятностите (1) и (2) като абсолютно невъзможни. Посланията публикувани досега – от 1985 г. до 2003 г. – съдържат приблизително 600.000 думи (като мярка за сравнение, английският превод на Библията на Крал Джеймс съдържа близо 800.000 думи). Дори най-яростните опоненти на Васула не бяха в състояние да открият едва няколко реда, за които твърдят, че са погрешни от богословска гледна точка.

Идеята, че Васула Риден – която преди 1985 г. почти не е стъпвала в църквата, не е имала теологическо образование, нито основно познание на Библията – би могла да извади от ума си тези послания е абсолютно немислима. И поради коя причина би съставила тези послания и да ги представи сама в качеството на пророк изпратена от Бога? До 1985 г. е живяла съвсем нормален, задоволителен семеен живот, посвещавайки времето си на живопис, тенис и интензивен светски живот. Не е имала никаква причина да желае да промени живота си, и още по-малко да започне да лъже онези, които е познавала или вероятно е срещала, че получава послания от Бога. Следователно това изключва вероятността (1). Поради подобни причини, и вероятността (2) трябва да се изключи. Идеята, че човек с психически халюцинацийни смущения може да напише 600.000 думи на безгрешна, според опонентите й почти безгрешна теология е немислима. Остават, следвателно, вероятностите (3) и (4).

След като вероятностите (3) и (4) са невъзможни, най-яростните опоненти на Васула са принудени да твърдят, в случай, че биват изправени пред въпроса за произхода на посланията, че Васула получава тези послания от дявола или, както предпочитат да го формулират, от “лукав дух”. Но и тази вероятност трябва да бъде изключена.

Ако приемем, че Васула е жертва на двадесетгодишна измама – при която дяловът непрекъснато я мами, така че да си мисли, че посланията, които приема са от Бога, докато всъщност са от него – трябва да се запитаме: защо да направи такова нещо дяволът? Нека проследим внимателно следните факти:

Четенето на посланията води до завръщане при Бога
Хората, които четат посланията на Истинския в Бога Живот със сериозност, никога не стигат до извода, че Бог не съществува или че трябва да следват един не-християнски начин на живот, или че трябва да установят една религия или ерес основаваща се на боготворението на лъжлив Бог.

Точно обратното, християните изставили практикуването на религията, които четат посланията и вярват, че са автентични, биват отвеждани към покаяние за греховете си, започват да четат Светото Писание, ходят отново на църква, престават да вършат неща, които са против волята на Бога и се стараят да убедят онези, които не са все още християни да последват техния пример. Практикуващи религията християни, които четат посланията и вярват в тяхната автентичност откриват, че вярата им в Бога и проумяването на Бога са се задълбочили, а християнският им живот става по-съществен и по-съединен с Бога. Защо дяволът да желае да промени живота на практикуващите и не практикуващите християни по такъв начин, посредством посланията на Истинския в Бога Живот?

Срещу Сатаната
Посланията на Истинския в Бога Живот непрекъснато предупреждават хората за Сатаната да не ги измами или че ще им постави клопки, ако действуват срещу желанията на Бога. Първото упоменание за Сатаната в публикуваните послания на Истинския в Бога Живот е на 19 февруари 1987:«Намирам се между всички вас. Но въпреки това, Сатаната ви съпровожда, защото е изнамерил методи да ви заблуждава и да ви кара да падате в нечестивите му мрежи.» Защо дяволът да иска да ни предупреди за това? На 7 март 1987 Васула получава ужасяващо видение на преизподнята и на дявола, след което й бива продиктувано послание на Истинския в Бога Живот: «Искам децата Ми да разберат, че душите им живеят и че дяволът съществува. Каквото е написано в Благословеното Ми Слово, не е мит. Сатаната съществува и цели да опропасти душите ви. Страдам, гледайки ви да дремете и да не знаете за съществуването му. Идвам да ви предупредя, да ви дам знамения, но колцина от вас ще прочетат предупрежденията Ми като приказки за феи?» И отново, защо дяволът да ни отправя това предупреждение?

Няколко послания срещу дявола
Портретът на дявола в посланията на Истинския в Бога Живот не е никак ласкателен. Съществуват 274 упоменания за «Сатаната» в посланията на Истинския в Бога Живот. Всички са отрицателни. Сатаната е описан като «луд от бяс» (7 март 1987, също и на 9 септември 1987), като измамник, който прави хората слепи спрямо истината (12 декември 1987), като «горделив … и … тщеславен» (14 октомври 1988), в непрекъсната агресивност срещу Васула Риден и целейки да възспре хората да четат и да повярват в посланията (27 април 1988), опитвайки се да остави човечеството «без светлина, без щастие, без милост» (31 януари 1991), «изпълнен е със завист» към Васула и към човечеството въобще 12 февруари 2000). Защо дяволът да иска да мислим за него всички тези неща?

Предупреждение за съществуването на преизподнята
Посланията на Истинския в Бога Живот настойчиво предупреждават, че съществува преизподня и че съществува действителна опасност да се намерят там след смъртта си хората, които понастоящем пребивават на земята, ако не променят живота си.

Едно послание на Истинския в Бога Живот 22 октомври 1996 казва: ‘«Казвам ти сериозно: човекът, който по своя воля се хвърля в краката на Звяра, боготворейки го и приемайки светските му царства, ще бъде захвърлен в огньовете на преизподнята.»’. Друго едно послание получено на 9 август 1988 казва: «Ако знаете само колко души падат всеки изминат ден в преизподнята! Броят е обезпокояващ… от кардинали до… млади деца.» Независимо от това дали ни харесва идеята за съществуването на преизподнята или не, и дали ни безпокои идеята колко много хора се направляват към преизподнята или не, въпросът остава същият: защо дяволът да иска да ни уплаши за вероятността да се намерим в преизподнята?

Насърчение за завръщане при Бога
Посланията на Истинския в Бога Живот постоянно насърчават хората да направят неща, които дяволът явно не желае да направят. На 9 февруари 1990 Васула получи следното послание отправедно към целия свят: «Желая да се молите за всички епископи и свещеници, желая да слушате всички учения от онези, които Ме представляват. Желая да постите и да се покайвате. Желая да приемате Святата Ми Евхаристия толкова често, колкото ви е възможно. Желая да се изповядвате поне веднъж в месеца. Желая да прочитате един пасаж ежедневно от Писанията. Желая да поправяте за другите чрез жертви. Желая да се молите с Молитвената броеница и ако е възможно, трите Тайни.» Защо дяволът да желае да насърчава хората да правят тези неща?

Насърчение за молитва към Св. Архангел Михаил
Хората вярващи в автентичността на посланията на Истинския в Бога Живот биват насърчавани да се молят ежедневно с три молитви: една към Иисус, една към Дева Мария и една към Архангел Михаил (виж посланието получено на 4 май 1988). Оставяйки настрана явния въпрос защо дяволът да иска да ни насърчи да казваме тези молитви, защо да ни насърчава особено към молитвата към Св. Архангел Михаил, която казва: “Св. Михаил Архангеле, защити ни в деня на битката, бъди наш страж срещу лукавството и злите кроежи на дявола. Нека Бог да го порицае, молим те смирено за това. O, Княже на Небесната Стража, със Силата на Бога, запрати в ада Сатаната и всички други лукави духове, които обикалят по света, целейки гибелта на душите.” Защо да иска дяволът хората непременно да казват една такава молитва?

Кои са интересите на дявола
След всички тези аргументи, почти е невъзможно да повярваме, че посланията на Истинския в Бога Живот произхождат от дявола или някой друг “лукав дух”. Най-яростните опоненти на Васула могат все още да твърдят, че наистина произхождат от дявола, но дяволът е, който прави всичко това, така че да измами хората и да ги накара да повярват, че посланията произхождат от Бога. В крайна сметка, трябва да представи посланията като произхождащи от Бога с цел да бъдат приети.

Но – бихме могли да попитаме на свой ред – какво точно ще спечели дяволът от разпространението на посланията на Истинския в Бога Живот? Коя е ползата, която би го накарала да рискува със завръщането на хората при Бога и да повярват в Бога благодарение на посланията, да повярват, че дяволът е отблъскващ и трябва на всяка цена човек да го избягва, да повярват в съществуването на преизподнята и необходимостта да избегнат всяко действие, което като резултат ще го отведе да живее там вечно, да започнат да следват един начин на живот, който повечето хора описват като крайно благочестив, и да се молят ежедневно за защита срещу дявола? Затова, коя е ползата за дявола, ако хората вярват в посланията на Истинския в Бога Живот? На този въпрос онези, които критикуват Васула никога не са отговорили, – доколкото знаем, – защото не съществува никакъв убедителен отговор.

В най-добрия случай, нейните критици биха могли да твърдят, ако се захванат с темата, че съществуват една или две грешки от догматично естество – нещо, което ние, разбира се, отричаме – и че посланията са изпратени от дявола, за да постави клопка на хората и да ги накара да изпаднат в тези грешки. Но този отговор не е никак убедителен. Никой не предстои да отиде в преизподнята - крайна цел на дявола – за това че теологията му съдържа една или две грешки. Напротив, хилядите и хиляди хора, които четат и вярват в посланията няма да отидат в преизподнята, защото животът им се е променил, четейки и вярвайки в тези послания. Ако посланията на Истинския в Бога Живот произхождат действително от дявола, щяха да съставляват впечатлителна грешка на преценка от негова страна. И никой никога не е казал, че дяволът не е умен.

И накрая, можем да запитаме всеки, който продължава – вън от всяка логика – да твърди, че посланията на Истинския в Бога Живот произхождат от дявола: Къде е Бог във всичко това? Тук имаме една жена, която до 1985 г. е имала съвсем задоволителен, естествен и щастлив живот. И, според тях, дяволът я измамва и я кара да си мисли, че получава послания от Бога. И повече от 20 години по-късно, тя и хилядите и хиляди други хора – теолози, клирици и миряни продължават да се мамят. Къде е Бог? Защо позволява да става такова нещо? Всеки ден, Васула и тези хиляди и хиляди хора вярващи в Истинския в Бога Живот се молят “... и не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от злото”. Нямаше ли да се вслуша Бог в тези молитви и нямаше ли да изясни истинския произход на посланията на Истинския в Бога Живот? И отново, невъзможно е да бъде даден убедителен отговор.

Заключение
Третата вероятност е просто неоснователна. И не ни остава друго обяснение за произхода на посланията на Истинския в Бога Живот освен четвъртата – че посланията на Истинския в Бога Живот наистина произхождат от Бога. Това е единственото логично обяснение за произхода на посланията на Истинския в Бога Живот. Не съществуват други обяснения, които бихме могли да приемем за разумни.

Онези, които отхвърлят посланията на Истинския в Бога Живот, защото не им харесва “стилът” на посланията или защото не са съгласни с нещо в тях, приличат на “слепите водачи” в Светото Писание, които “прецеждат комара, а камилата поглъщат” (Мт. 23: 24). Отричат да повярват нещо, което обаче е лесно да бъде повярвано – като факта, че Иисус може да говори с такава задушевност на човек като Васула Риден, както прави в посланията на Истинския в Бога Живот, или че Иисус може да каже неща, които казва в посланията на Истинския в Бога Живот. Същевременно, вярват без да се замислят в нещо, което е буквално невъзможно – че посланията на Истинския в Бога Живот са съставени от Васула Риден или че са резултат на размътения й ум или че произхождат от дявола.

Статии върху същата тема :