вторник, 5 декември 2023
Контакт |  Карта на сайта |  Търсете
Централна страница » » Начинът
Няма нарушение на свободата й

Най-често срещаното възражение относно автентичността на посланията на Истинския в Бога Живот от страна на яростните критици на Васула е, че посланията са получени чрез един вид автоматично писмо.

Това означава, че някакъв субект мести ръката на Васула според това какво иска субектът ръката й да пише. Този субект, казват критиците, не може да е Богът, защото Бог нямаше никога да лиши свободната воля на някого по този начин. Нямаше да принуди ръката на някого да пише посланията Му, щеше да го остави свободен да избере дали да пише или не.

Това възражение се основава на едно недоразумение за начина, по който Васула получава и пише посланията на Истинския в Бога Живот.
Вярно е, че съвсем първото послание получено от Васула – от ангела й пазител, Даниил, беше получено с преместване на ръката й, за да запише, «Аз съм твоят ангел пазител, Даниил».
И е вярно, че при някои случаи в посланията Бог “хваща” ръката на Васула и пише нещо “Той Самият”.

Но, огромното мнозинство на посланията на Истинския в Бога Живот е получено под формата на вътрешен говор, където Васула получава умствено вдъхновение и записва това, което е вдъхновена да чуе, да види или да помисли.

Нe съществува никакъв натиск върху свободната й воля: тя записва, колкото може по-добре, говора, който получава, като движи самата тя ръката си. Точно, както прави човек при диктовка.

Разбира се, опонентите на Васула биха могли да кажат, че при много малкия брой случаи, където ръката й е “хваната”, не получава послания от Бога. Защото тогава, твърдят, Бог никога не би "хванал" ръката й.

Но може човек да увери, че при тези случаи Бог има съгласието на Васула да използува ръката й, и следователно никакво нарушение на свободната й воля не съществува и при тези случаи.

Статии върху същата тема :
1.
2.